O kay bilis ng iyong pagdating

Rated 3.84/5 based on 600 customer reviews

Ang kaparehong relasyon ng magulang at anak ay umiiral sa pagitan ni Yahuwah at Kanyang makalupang mga anak.Ipinaliwanag ni Pablo ang paksang ito sa Galacia 3 at 4.Ang mga bata, gayunman, lumaki nang may likas na pagkakaunawa ng anong ibig sabihin na matakot sa sinuman na inibig mo; para magkaroon ng isang malusog na respeto, mabahiran ng takot, ng sinuman na kilala mo na iniibig ka.Sinasanay ng ama ang ganap na kontrol sa buhay ng kanyang batang anak.

Lunes nang tayo'y magkakilala Martes nang tayo'y muling nagkita Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig Huwebes ay inibig din kita Biyernes ay puno ng pagmamahalan Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan At pagsapit ng Linggo giliw ako'y iyong iniwan Chorus: O kay bilis ng iyong pagdating Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din Natulog ako'ng ikaw ang kapiling Ngunit wala ka nang ako'y gumising O y bis ng iyong pagdating Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din Ang pag sinta mo na sadyang kay sarap Sa isang iglap lang nawala ring lahat (Instrumental) Lunes nang tayo'y magkakilala Martes nang tayo'y muling nagkita Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig Huwebes ay inibig din kita Biyernes ay puno ng pagmamahalan Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan At pagsapit ng Linggo giliw ako'y iyong iniwan (Chorus 2x)Lyrics taken from If this song really means something special to you, describe your feelings and thoughts.

Walang hanggang kamatayan, hindi walang hanggang buhay sa pagdurusa, ang isang makatarungang kabayaran sa lahat ng nagpatuloy sa paghihimagsik. Matakot ka sa pagkawala ng buhay na walang hanggang sa pagpapatuloy sa nalalamang kasalanan.

Dahil dyan, ipinaliwanag ni Yahushua, huwag matakot sa pagkawala ng buhay na ito. Matakot ka sa pananatiling magpalayaw sa mga pagkakasala hanggang sa puntong ang pagkakasalang iyon ay pinakawalan ang kasamaan.

Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Eloah na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno.” Nalalaman ng Tagapagligtas na ang Kanyang mga Tagasunod ay haharapin ang paninirang-puri, karahasan at kamatayan.

Pinasigla Niya sila na huwag matakot sa kamatayan sa ngalan ng katotohanan dahil kung ano ang kinuha sa karahasan, ang Tagabigay ng Buhay ay ibibigay itong muli.

Leave a Reply